Szlaki turystyczne

Wójt Dariusz Bielecki spotkał się z przedstawicielami instytucji, z którymi gmina Pomiechówek będzie współpracować przy renowacji szlaków turystyki pieszej.

W ramach projektu, którego wartość to ponad pół miliona złotych, przewidziane są liczne działania, które mają wzmocnić rekreacyjny i turystyczny potencjał Pomiechówka, wśród nich zaś między innymi renowacja przebiegających przez teren gminy szlaków turystycznych.

Na zaproszenie wójta gminy w spotkaniu dotyczącym realizacji zadania wzięli udział: przedstawiciele Nadleśnictwa Jabłonna pani Ewa Grzywacz, pan Robert Banach, przedstawiciel Warszawskiego Zespołu Znakarskiego PTTK pan Włodzimierz Kania, przedstawiciel Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek pan Sebastian Sosiński. W spotkaniu wziął również udział mieszkaniec gminy pan Mariusz Dana, który w akcji „Zaplanuj z nami budżet” zgłosił pomysł odnowienia szlaków.

Na spotkaniu omówiono założenia przyszłej współpracy i zakres działań poszczególnych podmiotów. Teraz czas na „pracę w terenie” – najpierw ocena stanu tras turystycznych, opracowanie ewentualnych zmian przebiegu i ich oznakowanie.

Opublikowano