Gmina dla Rodziny

Gmina Leszno przystąpiła do Programu „Gmina dla Rodziny”, który ma pomóc rodzinom wielodzietnym polepszyć warunki życiowe. Programem objęte zostaną rodziny, zamieszkujące teren Gminy Leszno i mające na utrzymaniu troje i więcej dzieci do 18 roku życia lub 24 roku życia, jeśli dziecko się uczy lub studiuje. Chcąc skorzystać z Programu należy wyrobić bezpłatną Kartę 3+, w tym celu konieczne jest wypełnienie wniosku, którego formularz dostępny jest na stronie internetowej gminy. W imieniu rodziny wniosek wypełnia jeden z rodziców lub opiekunów. W przypadku rodzin zastępczych do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego ustanowienie rodziny zastępczej dla małoletnich dzieci. W przypadku dzieci uczących się, powyżej 18 roku życia, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający kontynuowanie nauki. Karta Rodziny 3+ wydawana jest na rok. Wypełniony wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznie, Aleja Wojska Polskiego 21, pokój Nr 7 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Leszno, pokój Nr 30. Odbiór kart następuje osobiście przez przedstawiciela rodziny. Okres oczekiwania wynosi do 15 dni od dnia złożenia wniosku. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie pokój nr 7.

karta

Opublikowano