Ingres nowego proboszcza w Zakroczymiu

Wczoraj Zakroczym uroczyście powitał nowego proboszcza. Został nim ksiądz Witold Godleś, który przez 14 lat pełnił tę funkcję w parafii Sarbiewo. W powitaniu nowego kapłana uczestniczył burmistrz Henryk Ruszczyk a także przewodnicząca Rady Gminy Wanda Janczarek. Nowy proboszcz został wybrany po niespodziewanej śmierci swojego poprzednika, księdza kanonika Jerzego Bieńkowskiego.

Ingres rozpoczął się w samo południe.

Pierwszym punktem uroczystości było w progu kościoła przekazanie przez dziekana dekanatu zakroczymskiego, kluczy do świątyni. W asyście ministrantów i kapłanów nowy proboszcz został wprowadzony do kościoła.

Drugim punktem było odczytanie dekretu biskupa płockiego oraz ucałowanie Pisma Świętego i adoracja Najświętszego Sakramentu w tabernakulum wraz z aktem położenia rąk na ołtarzu.

Trzecim punktem było wyznanie wiary złożone przez nowego proboszcza zaraz po homilii w trakcie uroczystej Eucharystii.

Po komunii świętej uroczyście odśpiewano hymn „Te Deum Laudamus”.

Opublikowano