Lesznowola pomaga Ukraińcom

Lesznowola zamierza wesprzeć naszych wschodnich sąsiadów. Inicjatywa pomocy Ukrainie obejmuje zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy: środków opatrunkowych i dezynfekujących, kocy oraz śpiworów. Na rzecz Ukraińców można również przekazać środki pieniężne. Pomoc rzeczową można przekazywać w:

● Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli, ul. GRN 66 , w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00.

● Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Woli ul. Krasickiego 215, codziennie – w godz. od 8.00 do 20.00 Środki finansowe można wpłacać na specjalnie utworzone konto Urzędu Gminy: nr rachunku 49 8022 0000 2001 0000 0257 0018 z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”.

Opublikowano