Łomianki uzyskały kolejne miliony dotacji

W poniedziałek, 24 marca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie miało miejsce podpisanie kolejnej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Dzięki kolejnemu dofinansowaniu z dotacji unijnej w wysokości 12 554 544,09 zł (łączny koszt projektu to 26 797 044,09 zł.) wybudowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Kiełpinie w kwadracie ulic: Chopina, Armii Poznań, Warszawska i Wiklinowa (w tym ul. Gwiaździsta).

Podpisanie umowy na ten projekt jest kontynuacją wcześniejszych działań obecnych władz Łomianek : 19 lutego 2013 roku w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie doszło do podpisania umowy na udzielenie dofinansowania w kwocie 30.651.715,55 zł na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków (całość projektu opiewa na kwotę ponad 77 milionów złotych). Do końca 2015 roku Gmina Łomianki wyda na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej łącznie 101 486 565,47 zł, z czego 43 055 470,09 zł będzie kwotą pozyskaną ze źródeł zewnętrznych, tj. 30 651 715,55 zł (w ramach konkursu VII) i 12 403 754,54 zł (w ramach VIII konkursu).

W ramach obydwu inwestycji planowane jest wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w całej aglomeracji, czyli na terenie miasta Łomianki oraz w Kiełpinie i w części sołectwa Łomianki Chopina (do Alei Chopina). W planach jest także rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz nowoczesnej solarnej suszarni odpadów. Oprócz tego zmodernizowane zostaną: Stacja Uzdatniana Wody przy ul. Fabrycznej wraz z budową 2 ujęć wody w sołectwie Chopina na pozyskanej przez Gminę od Agencji Nieruchomości Rolnych działce. Rozbudowana zostanie także Stacja Uzdatniania Wody Trylogia

Opublikowano