Dofinansowanie dla niepełnosprawnych studentów

Jeszcze do poniedziałku, 31 marca, niepełnosprawni studenci mieszkający w Warszawie mogą składać wnioski o dofinansowanie swojego kształcenia w ramach programu „Aktywny Samorząd”. Dofinansowanie dotyczy semestru letniego roku akademickiego/szkolnego 2013/2014.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które kształcą się na uczelniach wyższych, w szkołach policealnych, kolegiach. Wnioski należy składać w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 5, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00.

W Warszawie maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotyczących każdego półrocza 2014 roku wynosi:
– do opłaty za naukę (czesne) – równowartość opłaty za czesne, maksymalnie do 4.000,00 zł,
– do dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – nie więcej niż 4.000,00 zł,
– do dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, w tym dojazdów (nie podlega rozliczeniu) – 1.000,00 zł.

Stołeczny ratusz planuje kolejny nabór dla studentów od 1 sierpnia 2014 r. do 30 września 2014 r. (semestr zimowy)

Druki wniosków do pobrania dostępne są na stronie Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych.

Opublikowano