Feliks Nowosielski: powstaniec listopadowy, kawaler Virtuti Militari

Zbliża się 150. rocznica śmierci Feliksa Nowosielskiego, urodzonego w Brwinowie powstańca listopadowego, oficera i działacza emigracyjnego. Społeczny komitet obchodów przygotowuje uroczystości, które odbędą się 22 kwietnia 2014 r.

Obchody rocznicowe są okazją do przybliżenia postaci podpułkownika Feliksa Nowosielskiego. Takie zadanie postawił przed sobą komitet, który tworzą przedstawiciele mieszkańców gminy Brwinów, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz kilkoro radnych. Przewodniczącym komitetu został radny Henryk Tybuś, zaś opracowaniem historii i docieraniem do źródeł – Andrzej Mączkowski, który przygotował prezentację i wystawę poświęconą Nowosielskiemu.

Feliks Nowosielski urodził się w Brwinowie w 1800 r. Wcześnie rozpoczął karierę wojskową. Po ukończeniu Korpusu Kadetów w Kaliszu został przydzielony do batalionu saperów. Został członkiem sprzysiężenia Piotra Wysockiego i w pierwszych godzinach powstania listopadowego 1830 r. ruszył ze studentami Szkoły Artylerii na Arsenał. Brał udział w powstańczych walkach, a w maju 1831 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Po upadku powstania Feliks Nowosielski udał się na emigrację. Tam angażował się w „międzynarodowe spiski i wyprawy przedsiębrane przez wychodźców” w Niemczech, Francji, Szwajcarii i Włoszech. Pod koniec lat 30. osiadł w Anglii. Wspierał finansowo emigrantów popowstaniowych, a na wieść o powstaniu styczniowym włączył się w organizowanie pomocy na jego rzecz. Patriotyzm Nowosielskiego znalazł swój wyraz także w książce, będącej rodzajem katechizmu Polaka-patrioty, noszącej tytuł „O kształceniu serca”, którą napisał i wydał na wyspie Jersey w roku 1853. Zmarł 22 kwietnia 1864 r. w Londynie i został pochowany na cmentarzu Highgate.

Więcej szczegółów poznają uczestnicy wykładów Andrzeja Mączkowskiego: spotkania poświęcone Nowosielskiemu odbędą się m.in. we wszystkich brwinowskich szkołach. Mieszkańcy Brwinowa poznają w ten sposób lepiej patrona „najmłodszego ronda” w Brwinowie. Powstało ono w ubiegłym roku u zbiegu ulic Pruszkowskiej i Granicznej i otrzymało imię Feliksa Nowosielskiego.

22 kwietnia o godz. 17:00 Komitet Obchodów zaplanował jego uroczyste otwarcie. O 17:30 w sali parafialnej „Organistówka” odbędzie się multimedialna prezentacja sylwetki ppłk Nowosielskiego oraz reprintu jego książki „O kształceniu serca”. O godz. 19:00 w brwinowskim kościele parafialnym (w którym został ochrzczony) zostanie odprawiona msza święta z uroczystą oprawą. O godz. 19:50 na terenie przykościelnym, przy obelisku nagrobnym rodziny Nowosielskich, zostaną złożone kwiaty.

Komitet Obchodów zwrócił się o patronat do Burmistrza Gminy Brwinów. Urząd Gminy pomaga w przygotowaniach organizacyjnie i finansowo. – Ze względu na ogólnopolski wymiar postaci pułkownika Feliksa Nowosielskiego nasz komitet wystąpił również z prośbą o objęcie patronatu nad swoimi działaniami do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – dodaje przewodniczący Tybuś i dzieli się planami na kolejne miesiące. – Szczególnie ważnym zadaniem, jakie stawia sobie Komitet jest popularyzacja postaci pułkownika Feliksa Nowosielskiego wśród młodzieży. Z myślą o młodzieży zostanie przygotowany i wydany komiks opowiadający o bohaterskich czynach bohatera. Odbędzie się także gra plenerowa, powstanie spektakl teatralny o roboczym tytule „Noc listopadowa” – dodaje.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski zdecydował o objęciu obchodów 150. rocznicy śmierci pułkownika Feliksa Nowosielskiego honorowym patronatem.

Opublikowano