Zatwierdzony przetarg na remont dworca PKP w Piasecznie

A jednak dworzec PKP w Piasecznie zostanie wyremontowany.  Przetarg wygrała firma Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „REMAR”. Wczoraj odbyło się posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej, na której rozpatrywane było odwołanie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę oraz nadbudowę budynku dworca PKP w Piasecznie”. KIO ostatecznie umorzyła postępowanie odwoławcze. Co za tym idzie, przetarg został zatwierdzony.

Planowany koszt inwestycji to 3.181.996,33 zł brutto.  Z nowego dworca będzie można korzystać już po 9 miesiącach od dnia podpisania umowy.

Opublikowano