Kanalizacja w Kaniach i Otrębusach

W Kaniach i w Otrębusach w ramach projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów” powstało dotychczas ok. 26,5 km sieci wodociągowej oraz ok. 46,5 km sieci kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy tych sołectw mogą podłączać się do nowej sieci.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie odcinków kanalizacji sanitarnej w Kaniach pod drogą wojewódzką nr 719. Ostatni etap budowy sieci sanitarnej w ramach największego inwestycyjnego projektu w Otrębusach i w Kaniach liczy łącznie ok. 14,5 km sieci kanalizacyjnej obejmującej kanał w ulicy wraz z odgałęzieniami do granic posesji przyszłych odbiorców usług ściekowych. Z nowej infrastruktury mogą już korzystać mieszkańcy ulic:

w  Otrębusach: Klonowiec, Torfowej oraz terenu pomiędzy ul. Natalińską i Anny Marii;
w Kaniach: Cichej, Chopina (od ul. Słonecznej do rejonu ul. Zdrojowej) wraz z sięgaczami, Działkowej, Gościnnej, Kolejowej z sięgaczami, Krętej, Małej Łąki (od ul. Kolejowej do dz. nr 49/20), Miłosnej, Piaskowej, Piłsudskiego, Polnej z sięgaczami, sięgacz ul. Porannej, Promiennej, Radosnej, Słonecznej z sięgaczami, Spokojnej, Szkolnej, Warszawskiej (od ul. Zdrojowej do ul. Piłsudskiego), Wiklinowej (od ul. Kolejowej do dz. 76/3), Wiśniowej, Zdrojowej (od ul. Moniuszki do rejonu ul. Warszawskiej).

W 2014 roku gmina Brwinów planuje przebudowę ulicy Piłsudskiego w Kaniach. Po zakończeniu przebudowy obowiązywać będzie okres gwarancji i wybudowanie przyłącza nie będzie możliwe nawet do końca 2019 roku. O przeprowadzeniu koniecznych robót ziemnych w ulicy mogą też myśleć z wyprzedzeniem mieszkańcy ul. Wiosennej.

Wszystkich zainteresowanych przyłączeniem swoich nieruchomości do nowopowstałej sieci sanitarnej zachęcamy do kontaktu z Brwinowskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Brwinowie przy ul. Kościuszki 4A, nr tel. (22) 738-25-60.

Projekt „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Opublikowano