Szkoła przyszłości już dziś w Ząbkach

Dotychczas – dziennik elektroniczny, tablice interaktywne i zajęcia z robotyki. Czas więc na kolejny etap jakim są zajęcia w chmurze. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach,, już od kilku lat wykorzystuje możliwości jakie dają nowoczesne technologie komputerowe i informatyczne. Teraz, idąc jeszcze krok dalej, wdrożyła pilotażowy projekt, wchodząc we współpracę z firmą Microsoft.

W minioną środę 26 marca w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach odbyła się konferencja, podczas której zainaugurowano ogólnopolski projekt „Szkoła w Chmurze – modelowa szkoła”.

Konferencję poprowadził dyrektor szkoły Tomasz Łukawski. Honorowymi gośćmi konferencji byli m.in.: burmistrz Robert Perkowski, dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft Ronald Binkofski, senator Anna Aksamit, poseł Jacek Sasin, przedstawiciele kuratorium i dyrektorzy szkół oraz inicjator projektu prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno -Wychowawczych miasta Ząbki, radny ząbkowski Paweł Poboży.

Gości powitał dyrektor szkoły Tomasz Łukawski, a konferencję oficjalnie otworzył burmistrz Robert Perkowski, który powiedział m.in.. – W naszych szkołach wdrażamy nowe technologie, bo zdajemy sobie sprawę, jak ważne są one w procesie wszechstronnej edukacji naszych dzieci. Dobrze przygotowani absolwenci podstawówek i gimnazjów dostają się do dobrych liceów a stamtąd do renomowanych uczelni wyższych. Takie przygotowanie, daje w przyszłości perspektywy dobrej pracy i lepszego życia.

Dyrektor Microsoftu zwrócił uwagę na konkurencję na rynku pracy i na to, że technologia pozwala działać w wielu obszarach biznesu z różnych miejsc na świecie, co zmienia możliwość lokalizacji miejsca pracy i ułatwia dostęp do pracy poza granicami kraju.

Cecylia Szymańska – Ban Dyrektor ds. edukacji w firmie Mikrosoft powiedziała, że cieszy się że to właśnie w Ząbkach wdrażany jest pilotażowy projekt, bo jest tu otwarty samorząd. Podkreśliła, że jest to moment kiedy rozpoczyna się budowę nowego modelu szkoły, a szkoła w Ząbkach jest pierwszą taką szkołą w Polsce.

W ramach projektu Mikrosoft udostępnił placówce odpowiednie aplikacje m.in.. umożliwiające zarządzanie treściami w chmurze oraz wyposażył ją w 30 tabletów PC z systemem operacyjnym Windows 8.1. Wspólnie z partnerami merytorycznymi przygotował także edukacyjne aplikacje na tablety. Szkoła posiada dostęp do materiałów edukacyjnych zgromadzonych w internetowej chmurze, tablety z internetowymi wersjami podręczników, e- książki  na elektronicznych czytnikach w szkolnej bibliotece oraz możliwość udziału uczniów on-line w lekcjach. Uczniowie mogą pracować wspólnie na udostępnionym przez nauczyciela pliku, ucząc się w ten sposób pracy w zespole . Jest także możliwość zdalnej nauki podczas wideokonferencji. Przy pomocy wewnętrznego intranetu nauczyciele zakładają swoje strony oraz strony klas do wymiany informacji. Jest także możliwość przechowywania dokumentów. Uczniowie i nauczyciele posiadają swoje kody dostępu, umożliwiające im naukę i pracę z zastosowaniem danych znajdujących się w chmurze.

Dyrektor szkoły Tomasz Łukawski podkreślał kompleksowość projektu i zaangażowanie kadry pedagogicznej. Szkoła wykorzystuje wiele nowoczesnych technologii komputerowych i informatycznych na co dzień. Unikalność projektu szkoła w chmurze polega na jego komplementarności. Jest to rozwiązanie kompleksowe gdyż obejmuje wyszkoloną kadrę, sprzęty, infrastrukturę, treści, wsparcie administracji i biznesu – powiedział podczas konferencji dyrektor.

Na zakończenie konferencji uczestnicy mieli możliwość zobaczyć jak wygląda w praktyce zastosowanie nowoczesnych technologii, podczas lekcji pokazowej w jednej z klas piątych.

/foto: B.Sladowski/

Opublikowano