Unijne środki na dalsze prace nad Grafenem

Grafen na skalę przemysłową – to ucieleśnienie marzeń o gospodarce opartej na wiedzy. Już niedługo prace nad tego typu materiałami prowadzone będą na znacznie szerszą skalę w specjalistycznym ośrodku badawczym – Centrum grafenu i innowacyjnych nanotechnologii. Pierwszy etap jego tworzenia zostanie zrealizowany dzięki przyznanej przez zarząd województwa unijnej dotacji – 36 mln zł. Centrum będzie działać w ramach Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych*. Dziś umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz dyrektor Instytutu dr Zygmunt Łuczyński.

W Centrum będą prowadzone badania nad metamateriałami, kryształami fotonicznymi, nanokompozytami, a w szczególności nad grafenem. Tematyka ta to jedna z najbardziej innowacyjnych, rozwojowych i perspektywicznych dziedzin w badaniach światowych. W dodatku produkcja grafenu na skalę przemysłową daje niezwykłe możliwości rozwoju gospodarczego.

I etap tworzonego nowoczesnego Centrum o wysokim potencjale badawczym obejmuje utworzenie nowych i modernizację istniejących w ITME laboratoriów. Zakupiona będzie także nowoczesna aparatura badawczo-naukowa. Aby zapewnić pełną współpracę z innymi ośrodkami badawczymi – zarówno z kraju, jak i z zagranicy – zainstalowana będzie niezbędna do prowadzenia badań odpowiednia infrastruktura teleinformatyczna.

W przyszłości, w ramach kolejnych inwestycji w ITME będzie wybudowany nowy budynek laboratoryjny, w którym zostanie ulokowana główna część Centrum grafenu i innowacyjnych nanotechnologii z nowoczesnymi laboratoriami, pracowniami specjalistycznymi, salami konferencyjnymi. Powstałe laboratoria z pracowniami wyposażone zostaną w infrastrukturę technologiczną i badawczą, którą tworzyć będzie najnowocześniejszy, unikalny, a jednocześnie bardzo czuły sprzęt i aparatura naukowo-badawcza. To w nich będą kontynuowane badania związane z obszarem badawczym dotyczącym nanotechnologii, jak również innowacyjne badania nad grafenem.

 

* Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych jest instytutem badawczym, specjalizującym się w opracowywaniu nowych materiałów i badaniu ich właściwości oraz możliwości wykorzystania w nauce i gospodarce. ITME wytwarza między innymi różnego rodzaju kryształy do zastosowania w elektronice i optoelektronice. Prowadzi też prace nad materiałami nowej generacji. Jednym z nich jest grafen, w badaniach nad którym ITME należy do światowej czołówki. Instytut jest przytaczany jako jeden z liderów wśród 18 najważniejszych światowych ośrodków badania grafenu, obok takich potentatów jak Stanford University, Cornell University czy MIT.

Opublikowano