Rasizm. Walczę nie milczę

Gmina Konstancin Jeziorna rozpoczęła oficjalną walkę z rasizmem. Pokazała to włączając się do ogólnopolskiej akcji „Rasizm.Walczę nie milczę”. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wszystko w ramach projektu „Imigranci wobec przestępstw z nienawiści – czyli jak skutecznie dochodzić swoich praw”. Ma ona na celu pomóc cudzoziemcom odnaleźć się w Polsce.  Planowane jest, aby służyła przede wszystkim przekazywaniu obcokrajowcom informacji dotyczących polskiego prawa regulującego kwestie nienawiści, co zrobić i gdzie się zgłosić będąc jej ofiarą.

Pomysłodawcą kampanii jest Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka, działający w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków MSW.

Opublikowano