Rusza Gminna Amatorska Liga Siatkówki

siatkówka turniej

W kwietniu, w gminie  Kampinos, wystartuje Gminna Amatorska Liga Siatkówki.Rozgrywki mają potrwać od kwietnia do czerwca.

Organizatorzy nie wprowadzili ograniczeń wiekowych zatem do udziału może zgłosić się  każdy. Zniesione zostały też podziały na grupy wiekowe oraz płeć. Zgłaszana drużyna powinna liczyć 6-8 osób, w tym max 3 zawodników może nie być mieszkańcami gminy. Każdy niepełnoletni uczestnik zawodów musi dostarczyć pozwolenie na udział w rozgrywkach podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Udział w zawodach jest bezpłatny.

Dokładne godziny i terminy następnych spotkań będą ustalane na bieżąco. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn turnieje będą rozgrywane systemem „każdy z każdym” lub grupowym. Miejscem rywalizacji będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kampinosie.

Zgłoszenie z nazwą drużyny, składem oraz nr kontaktowym i adresem e-mail kapitana należy przedstawić w dniu pierwszego turnieju u Organizatora.

Organizatorami zawodów są: Wójt Gminy Kampinos, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kampinosie i Prezes ULKS „Ryś” Kampinos. Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kampinosie.

/UG Kampinos/
Opublikowano