Plany utworzenia żłobka i przedszkola w Ruścu coraz bardziej realne!

Rusiec się rozwija i dla jego mieszkańców otwierają się zatem nowe perspektywy, dzieci już od września 2014 roku najprawdopodobniej będą mogły rozpocząć naukę w nowym budynku szkoły podstawowej.

Wójt Gminy może zatem pomyśleć o kolejnym kroku swoich działań, by wyjść naprzeciw problemom sygnalizowanym przez mieszkańców. W planie jest przekształcenie istniejącego już budynku szkoły na przedszkole i żłobek, by umożliwić opiekę i zapewnić wsparcie w rozwoju najmłodszym mieszkańcom Ruśca.

Trwają prace przygotowawcze mające na celu modernizację pomieszczeń obecnej szkoły, by powstała w nich placówka przyjazna maluchom. W planie jest wystąpienie o dofinansowanie z programu organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2014”.

Jak widać wiele wskazuje na to, że całkiem niedługo, bo od stycznia 2015, najmłodsze pociechy będę mogły uczęszczać do nowego żłobka, a w dalszej kolejności te troszkę starsze rozpoczną edukację w przedszkolu.

Opublikowano