Węziej na ul. J. Kasprowicza

Trwa przebudowa dróg na „serku bielańskim”. Od jutra zwężona będzie ul. J. Kasprowicza przy A. Sacharowa.

Drogowcy przebudowują układ drogowy na Bielanach – modernizowane jest skrzyżowanie trzech ulic: J. Kasprowicza, S. Żeromskiego i Marymonckiej. Prace trwają od stycznia, widać już nowe jezdnie, chodniki. Na skrzyżowaniu ulic J. Kasprowicza i A. Sacharowa będzie rondo. Prace przy budowie ronda dotychczas prowadzone były w pasie dzielącym dwie jezdnie ul. J. Kasprowicza, teraz plac budowy rozszerzy się na jezdnie. Jutro, 3 kwietnia ok. godz. 7 rano obydwie jezdnie ul. J. Kasprowicza zostaną zawężone o lewe pasy ruchu. Przejezdne pozostaną prawe pasy; ruch w kierunku północnym jak i południowym będzie się odbywał po jednym pasie. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do połowy kwietnia.

Po przebudowie ul. A. Sacharowa na całej długości, czyli od ul. S. Żeromskiego do ul. Marymonckiej będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a na jej skrzyżowaniach z ulicami J. Kasprowicza i S. Żeromskiego powstaną ronda. Przebudowana do przekroju dwujezdniowego zostanie także ul. S. Żeromskiego na odcinku od ul. A. Sacharowa do ul. J. Kasprowicza. Projekt przebudowy obejmuje likwidację fragmentu jezdni ul. J. Kasprowicza na odcinku od ul. A. Sacharowa do S.  Żeromskiego. Inwestycja zakończy się w drugiej połowie roku.

Opublikowano