Wiosenny Turniej Piłki Nożnej w Kampinosie

5 kwietnia, w Kampinosie, odbędzie się Wiosenny Turniej Piłki Nożnej. Udział w zawodach może wziąć młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Zgłaszana drużny może liczyć max 8 zawodników.

Zawody stanowią wspaniałą rozrywkę na świeżym powietrzu i rewelacyjne wejście w wiosenny tryb sportowy.

Dokumenty zgłoszeniowe  dostępne są w sekretariacie Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej

Ze względu na formę turnieju i wiek uczestników, każdy z zawodników musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach i dostarczyć ją jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji.

Miejscem rywalizacji będzie Orlik przy ul. Szkolnej. Start godzina 11:00.

/UG Kampinos/

Opublikowano