Domki fińskie na Osiedlu Jazdów czekają na najemców

Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej w 12 fińskich domkach na Osiedlu Jazdów.Oferty mogą złożyć organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego lub organizacje działające wspólnie na mocy porozumienia zawartego w formie pisemnej.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest podjęcie przez oferenta zobowiązania realizacji własnym staraniem i na własny koszt procedury zmiany sposobu użytkowania lokalu – z mieszkalnego na użytkowy oraz przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac remontowych umożliwiających prowadzenie zaproponowanej działalności, w tym wykonanie przyłączy w lokalach, które ich nie posiadają.

Propozycję należy złożyć w siedzibie ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5, w pokoju nr 8 – od dnia 3 kwietnia 2014 r. do dnia 17 kwietnia 2014 r. do godz. 1600.

Opublikowano