Osiedle Saska pod lupą

Najwyższa Izba Kontroli zbada sprawę budowy osiedla Saska, powstającego obecnie przy Jeziorku Gocławskim. O kontrolę wniosło trzech posłów Prawa i Sprawiedliwości. Twierdzą, że raport dotyczący oddziaływania inwestycji na środowisko zawiera liczne nieścisłości. Wątpliwości polityków budzi też fakt wydania pozwoleń na budowę bez konsultacji społecznych a także plan zbudowania na trudnym terenie garaży podziemnych. Najwyższa Izba Kontroli ma ocenić działania organów samorządu terytorialnego w zakresie określenia sposobu zagospodarowania terenu i sprawdzić proces wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Opublikowano