Przebudowa Wiosennej i Piłsudskiego w Kaniach

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na przebudowę dwóch głównych ulic w Kaniach: Wiosennej i Piłsudskiego. Prace mają potrwać do końca października.Prace wykonywane w ramach tego zadania obejmą przebudowę blisko 1,5-kilometrowego odcinka ulic Piłsudskiego od drogi wojewódzkiej nr 719 do ul. Strefowej i ulicy Wiosennej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Nadarzyńskiej. Remont zakłada m.in. przebudowę nawierzchni jezdni obu ulic, budowę ścieżki rowerowej i chodnika w ulicy Piłsudskiego, budowę chodnika lub opaski bezpieczeństwa w ulicy Wiosennej, budowę chodników w obrębie skrzyżowań ulicy Piłsudskiego z przylegającymi ulicami, przebudowę zjazdów, usunięcie kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z robotami.

Gmina Brwinów złożyła w ubiegłym roku wniosek o dotację na ten cel z Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Ostatnie decyzje rządu, o zmniejszeniu ogólnej puli o 200 mln zł, mogą sprawić, że projekt ten nie dostanie dofinansowania, jednak jego realizacja nie jest zagrożona. Na sesji 24 marca 2014 r. brwinowscy radni przenieśli całość środków przeznaczonych na to zadanie tak, aby zostało zrealizowane w 2014 roku.

Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 16 kwietnia 2014 r. do godz. 13.00. Prace mają zakończyć się do 31 października 2014 r.

Opublikowano