DKK „Ścieżki”: Urbanek „Broniewski”

W najbliższy piątek w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki „Ścieżki” odbędzie się dyskusja o książce Mariusza Urbanka „Broniewski. Miłość, wódka, polityka”.

Pierwsza kompletna, oparta na materiałach źródłowych biografia Władysława Broniewskiego, ukazująca jego skomplikowane losy, fascynacje i rozczarowania polityczne, nieprzejednaną postawę polskiego patrioty, mimo pozorów uległości wobec władzy i nacisków politycznych. Wiele przytoczonych wierszy ukazuje, jak bardzo twórczość poety osadzona była w świecie osobistych doznań, przeżyć i przemyśleń, a nie była wynikiem koniunkturalnych rozgrywek. Bogaty materiał ilustracyjny.

Mariusz Urbanek ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Początkowo realizował się jako dziennikarz i redaktor pracując m.in. w „Przeglądzie Tygodniowym”, „Wprost” i „Polityce”. Nie zaprzestając działalności dziennikarskiej, w 1988 roku wydał pierwszą książkę pod tytułem „Polska jest jak obwarzanek”. Ta publikacja rozpoczęła jego dobrą passę literacką i zapoczątkowała karierę pisarza.

11 kwietnia o 18:00, MOK, ul. Norwida 10 w Legionowie

Opublikowano