Przedszkola w Markach

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, Marki zdecydowały o nawiązaniu współpracy z przedszkolami niepublicznymi. Nowe przepisy przewidują, że każdy 5-latek, przed pójściem do szkoły musi odbyć roczne przygotowanie. Powodem podjecia współpracy jest także rosnąca liczba mieszkańców miasta. Dzieci będą uczęszczać do niepublicznych placówek na tych samych zasadach, na jakich uczęszczają do publicznych przedszkoli. Rodzice, którzy zdecydują się posłać pociechę do prywatnego przedszkola, nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów. Już 14  kwietnia ruszy nabór do przedszkoli na nowych zasadach.

Opublikowano