Azbest w Kampinosie

Jeszcze tylko do 10. kwietnia mieszkańcy gminy Kampinos mogą składać wnioski o demontaż i utylizację wyrobów azbestowych. Prace przy demontażu oraz utylizacja będą dla mieszkańców bezpłatne. Urząd Gminy Kampinos po raz kolejny zamierza wystąpić o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Azbest jest materiałem budowlanym uznanym za niebezpieczny dla zdrowia, ale stosowanym szeroko w budownictwie do 1998. roku. Azbest zawierają między innymi eternit i niektóre papy używane do krycia dachów, a także płyty elewacyjne.

Każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy Kampinos może złożyć w urzędzie wniosek o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia budowlanego oraz dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. Wnioski złożone po 10. kwietnia będą rozpatrywane dopiero w przyszłym roku.

Opublikowano