Nowe gimnazjum w Otrębusach

We wtorek 8 kwietnia 2014 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński podpisał umowę z wykonawcą budynku szkoły w Otrębusach – firmą Kartel S.A. z Jędrzejowa. Młodzież powita nowy rok szkolny w nowym gimnazjum najprawdopodobniej 1 września 2015 r.Dwukondygnacyjny budynek gimnazjum ma powstać w sąsiedztwie obecnej szkoły w ciągu maksymalnie 18 miesięcy. W późniejszym etapie zostanie wybudowana nowa hala sportowa wraz z zapleczem szatniowym. Gimnazjum o powierzchni 1,5 tys. m² pomieści 8 typowych sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga, stołówkę, szatnię i inne pomieszczenia, które zapewnią dzieciom komfortowe warunki nauczania – Umożliwi to równoległe prowadzenie zajęć dla trzech oddziałów gimnazjalnych. Kanie i Otrębusy to sołectwa, które bardzo się rozwijają– tłumaczył podczas spotkania z wykonawcą burmistrz Kosiński.

Na zaproszenie burmistrza do Brwinowa przyjechali wiceprezesi firmy Kartel S.A.: Paweł Karpiński oraz Tomasz Sękiewicz, którzy zapewnili, że przed przystąpieniem do złożenia swojej oferty w przetargu dokładnie obejrzeli teren obecnej szkoły. Wiceprezes Karpiński zaprezentował Kartel S.A. jako firmę znaną z wykonania inwestycji głównie na południu kraju. Obecnie wykonujemy halę sportową na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej, halę sportową w Górze Kalwarii i budynek gimnazjum w Zalesiu Górnym – wyliczał inwestycje realizowane w województwie mazowieckim. – Rocznie oddajemy około 14 obiektów. Zapewniam, że nie będziecie mieli Państwo z nami żadnych problemów – dodał.

W spotkaniu udział wzięli również zastępca burmistrza gminy Brwinów Sławomir Walendowski, kierownik referatu inwestycji i remontów Urszula Wróbel, kierownik zespołu ds. zamówień publicznych Halina Bąk, dyrektor ZS w Otrębusach Urszula Wojciechowska oraz Anna Rak – przewodnicząca rady rodziców w otrębuskiej szkole. Podpisanie umowy było dobrą okazją do zaprezentowania dyrektora realizacji kontraktu, kierownika budowy oraz ustalenia szczegółów budowy.

Koszt budowy nowego gimnazjum to kwota 7,2 mln zł. Prace potrwają 18 miesięcy.

Opublikowano