„Zielona Ławeczka” w Legionowie

W Legionowie wystartował ogólnopolski prospołeczny projekt  „Zielona ławeczka”. Ma on na celu przebudowę i rewitalizację zaniedbanych terenów osiedlowych. Na ten cel z budżetu Fundacji Banku Ochrony Środowiska ma być przeznaczonych 50 tys. zł. Udział w projekcie mogą wziąć mieszkańcy otwartych osiedli, zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. Członkiem zespołu musi zostać przedstawiciel administratora terenu. Każdy ubiegający się zespół będzie miał do zagospodarowania  około 1200 zł. Aby wziąć udział w projekcie należy wybrać odpowiednie miejsce, które chcemy zmienić i namówić do tej inicjatywy mieszkańców. Następnie należy przygotować projekt skweru, ogrodu lub innego skrawka zieleni, z uwzględnieniem zielonej ławeczki- jest to warunek konieczny.  Ważnym elementem jest również przygotowanie kosztorysu i harmonogramu wykonywanych prac.  Rejestracji można dokonać na stronie projektu, do 15 kwietnia.

Opublikowano