O edukacji w cyberprzestrzeni

 Wychowanie i edukacja w cyberprzestrzeni – szanse i zagrożenia – pod tym wiele mówiącym hasłem przebiegała kolejna już konferencja, która odbyła się 9 kwietnia br. w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Ząbkach. Organizatorem, obok gimnazjum, był Instytut Nowoczesnej Edukacji, organizatorem honorowym – Burmistrz Miasta Ząbki a patronami: Minister Edukacji Narodowej oraz Mazowiecki Kurator Oświaty. Na konferencję przybyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, okoliczni włodarze, radni miejscy, dyrektorzy i pedagodzy z okolicznych placówek a także lokalna prasa.

Konferencję otworzył dyrektor GP1 Karol Małolepszy, który powitał zebranych i przekazał głos gospodarzowi miasta. Burmistrz Robert Perkowski podczas przemówienia wskazywał na konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania i dostęp do nowoczesnych technologii, który uczniowie w ząbkowskich szkołach mają zapewniony. Wspomniał również o tym, że gimnazjum nr 1 jest pierwszą szkołą w Polsce, w której został wdrożony dziennik elektroniczny.

Wiceprezes Zarządu Instytutu Nowoczesnej Edukacji Anna Hryniewicz podkreśliła, że istotną rolę w procesie wdrażania nowoczesnych form nauczania odgrywa zrozumienie które w Ząbkach jest zapewnione ze strony władz miasta. Wspominała o pracach badawczych, które prowadzone są w instytucie i o tym, że badania dają wiedzę jakie są możliwości mózgu młodego, uczącego się człowieka oraz że wiedza na ten temat musi być aktualizowana co pokolenie.

Podczas konferencji zebrani mieli okazję zobaczyć prezentację dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach Tomasza Łukawskiego nt. szkoły w chmurze i korzyści jakie taka forma edukacji daje nauczycielom i uczniom. Dyrektor podkreśli, że najważniejszą rolę w procesie edukacji, szczególnie tej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii odgrywają ludzie – pedagodzy, którzy uczą się na bieżąco a potem przekazują tę wiedzę innym nauczycielom i uczniom. Powiedział również że w jego szkole dzieci otrzymują wiedzę z zakresu nowych technologii, którą mają szansę pogłębić w gimnazjum nr 1.

O projekcie wdrażanym wraz z Instytutem Nowoczesnej Edukacji w Szkole Podstawowej nr 1, dzięki skorzystaniu z funduszy unijnych, opowiedziała dyrektor szkoły Agnieszka Piskorek. Celem realizowanego przez szkołę programu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów, dzięki zajęciom pozalekcyjnym, zarówno wyrównawczym jak i rozwijającym posiadane zdolności.

Zebrani mieli również okazję poznać projekty platform edukacyjnych, sprzyjających nowoczesnemu nauczaniu. Projekt „Fajna szkoła”, zaprezentowany przez Pawła Jakubowskiego prezesa firmy „Websteb” jest swego rodzaju wirtualnym spacerem po szkole, który daje spore możliwości dodawania własnych elementów, zapisywania i udostępniania innym przy pomocy linków, co stanowi atrakcyjną formę aktywności dla młodzieży. Dyrektor Zarządzający „Its learning” Witold Lewandowski opowiedział natomiast o platformie itslearningowej, polegającej na nowoczesnym nauczaniu przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i sposobach oraz możliwościach przygotowania lekcji i uczenia z wykorzystaniem dostępnych serwisów internetowych, takich jak: school tube oraz teacher tube.

Na koniec uczniowie gimnazjum: Dominika, Aida i Kamil opowiedzieli o tym co tak naprawdę jest dla młodzieży zagrożeniem w cyberprzestrzeni. Przedstawili wiarygodne statystyki i odnieśli się do nich.

Po konferencji, zainteresowani mogli obejrzeć lekcje pokazowe w klasach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Opublikowano