Tęcza pod ochroną

Konstrukcja Tęczy stanęła już na Placu Zbawiciela. Instalacja jest  objęta szczególną ochroną policji. Jest ona konieczna ze względu na kontrowersje, jakie budzi  ponowna budowa obiektu. W sobotę, gdy przystąpiono do montażu elementów Tęczy, prace zostały przerwane przez kilkudziesiecioosobową grupę narodowców. Protestowali oni przeciwko ponownemy pojawieniu się instalacji na placu Zbawiciela. W wyniku zajść zatrzymano dwadzieścia pięć osób. Tęcza ma być gotowa na pierwszego maja czyli na dziesiątą rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Opublikowano