Dofinansowanie dla projektu „Pływam jak delfin”

Nowy basen w Legionowie?

Gmina Brwinów znalazła się wśród 24 samorządów, które w nowym roku szkolnym skorzystają z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kwota 25,5 tys. zł będzie przeznaczona na naukę pływania dla dzieci z klas trzecich szkół podstawowych w gminie Brwinów.

Projekt realizowany będzie przez 10 tygodni: od września do końca listopada 2014 roku. Nauka pływania na pruszkowskim basenie odbywać się będzie dwa razy w tygodniu. Każde dziecko spędzi w wodzie łącznie 20 godzin. W zajęciach na basenie weźmie udział 170 uczniów, których rodzice i opiekunowie zadeklarowali chęć udziału w projekcie.

Głównym celem projektu „Pływam jak delfin” jest nabycie przez trzecioklasistów umiejętności pływania. Dodatkowo zajęcia na basenie umożliwią rozwój aktywności sportowej i wpłyną na systematyczną dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną. Mogą mieć także wpływ na korygowanie i profilaktykę wad postawy. Nauka bezpiecznego zachowania podczas korzystania z akwenów wodnych będzie przydatna również w dorosłym życiu.

W 2013 roku ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki korzystali uczestnicy projektu „Pływam pierwsza klasa”. Na naukę pływania do Pruszkowa jeździły pierwszaki z czterech szkół podstawowych w gminie Brwinów.

Całkowity koszt realizacji projektu „Pływam jak delfin” realizowanego w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” wyniesie szacunkowo 60.360,00 zł. Gmina Brwinów planuje realizację tego zadania ze środków pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz ze środków własnych. 

Opublikowano