Czas przyszły dokonany

Do 21 kwietnia w CSW Zamek Ujazdowski można oglądać prace znaczących artystów, tworzących współczesną niemiecką scenę artystyczną. W ramach wystawy „Czas przyszły dokonany. Współczesna sztuka z Niemiec” kuratorzy Angelika Stepken i Philipp Ziegler zgrupowali prace szesnastu artystów – przedstawicieli młodszego i średniego pokolenia – tworzących głównie w Berlinie, ale pochodzących nie tylko z Niemiec, ale także Francji, Norwegii, Grecji, Wietnamu czy Meksyku.

Wystawa stawia sobie za cel kwestionowanie naszej umiejętności mówienia o przyszłości we współczesnym świecie. „Czas przyszły dokonany” to właśnie forma gramatyczna opisująca wydarzenia i czynności, które zakończą się (albo nie) przed, po lub w określonym momencie przyszłości. Można go stosować również do przewidywania zdarzeń. To jedna z bardziej enigmatycznych form opisywania czasu. Z tej perspektywy prace tworzące wystawę odnoszą się do zagadnienia niepewnej przyszłości i tego co ją może tworzyć – w odniesieniu do przeszłości i teraźniejszości. Przyszłość staje się konceptem, obiektem spekulacji i przewidywań, próbą wyjścia ze schematów myślenia, ale też odniesieniem dla współczesnych zmagań i myślenia o możliwościach i niemożliwościach.

Opublikowano