Nadwiślańskie sarny

Do 30 kwietnia w Muzeum Ziemi oglądać można wystawę „Nadwiślańskie sarny”. Autorką zdjęć jest Dorota Kycia.

Na zdjęciach zobaczymy portrety saren polnych w różnych okresach ich życia: w zimowym stadzie zwanym rudlem, szukające pożywienia; przeganiające się wiosną kozły, które walczą o terytorium dla założenia nowej rodziny; sarny w trakcie zmiany sierści (sukni), czerwonobrązowej w lecie, siwobrązowej w zimie; kozły w trakcie ścierania scypułu (delikatnej, ochronnej warstwy skórnej, porośniętej drobną sierścią, pokrywającej poroże).

Poza celem edukacyjnym i pogłębieniem świadomości ekologicznej, intencją autorki jest pokazanie przyrody widzianej z bliska. Poprzez sztukę, jaką jest fotografia artystyczna, zostaje przedstawione piękno saren – zwierząt dziko żyjących, a jednocześnie zamieszkujących tereny w pobliżu nadwiślańskich podwarszawskich wiosek.

Muzeum Ziemi, al. Na Skarpie 20/26 w Warszawie

Opublikowano