Bezpieczniej na ulicach Legionowa

policja

Według podsumowania efektów pracy stołecznych policjantów oraz podległych KSP powiatów z roku na rok maleje liczba popełnianych przestępstw, rośnie natomiast ich wykrywalność.

W poprawie bezpieczeństwa mają swój udział również władze Legionowa, które co roku finansują służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. W tym roku na dodatkowe patrole policji przeznaczono 50 tys. złotych. Wystawione służby ponadnormatywne tylko w marcu ujawniły 30 sprawców wykroczeń. Udało się również przeprowadzić 86 interwencji zleconych i 44 własnych oraz dokonać 64 kontrole miejsc zagrożonych.

Opublikowano