Prześwity Urszuli Ślusarczyk

W czwartek o 18:00 w Galerii XX1 odbędzie się wernisaż wystawy „Prześwity” Urszuli Ślusarczyk.

Prezentowany zestaw prac wyznacza swego rodzaju przestrzeń malarską, która może być traktowana jako pole „uobecniania sensu”. Wertykalny układ kompozycji pozwala postrzegać poszczególne prace jako kadry jednego strumienia – obrazu i czasu, zarazem.  To wpisuje się w ścieżkę poszukiwań wyznaczonych przez triadę: biel – przezroczystość – nieskończoność. U podstaw każdej z prac leży element strukturalny, odnoszący się do wybranego fragmentu rzeczywistości dostępnej zmysłowo. Natomiast całość zamierzenia ma charakter bardziej procesualny i dotyczy raczej tego, co pozostaje w sferze odczuć niż przedstawień. Obcując z pracami, mamy okazję doświadczyć „milczenia”, czy też – do pewnego stopnia – nieobecności obrazu. Wędrówka po krawędziach rzeczywistości materialnej pozwala otworzyć się na owe tytułowe prześwity i doświadczyć tajemnicy  Rzeczywistości poza-obrazowej.

Urszula Ślusarczyk. Absolwentka Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wicedyrektor ds. artystycznych i naukowych Instytutu Sztuk Pięknych UJK. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorka konferencji i wystaw problemowych, m.in. Natura Natury w latach 2001 oraz 2003/04. Autorka ponad 30 wystaw indywidualnych oraz uczestniczka kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.

Wystawa potrwa do 17 maja.

Galeria XX1, al. Jana Pawła II 36 w Warszawie. Czynna: worek – środa, piątek, godz. 11:00 – 17:00; czwartek, godz. 13:00 – 19:00; sobota, godz. 11:00 – 15:00. Wstęp wolny

Opublikowano