7. edycja Nagrody Literackiej m.st. Warszawy rozstrzygnięta

W Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich jury konkursowe ogłosiło zwycięzców 7. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

W kategorii „Literatura piękna – proza” wyróżniony medalem i nagrodą pieniężną w wysokości 20 tys. zł został Ignacy Karpowicz za książkę „Ości” (Wydawnictwo Literackie).

W kategorii „Literatura piękna – poezja” wyróżniony medalem i nagrodą pieniężną w wysokości 20 tys. zł został Tadeusz Dąbrowski za tomik „Pomiędzy” (wyd. a5).

W kategorii „Literatura dziecięca – tekst i ilustracje” wyróżnieni medalami i nagrodami pieniężnymi zostali: Przemysław Wechterowicz (nagroda w wysokości 20 tys. zł za tekst) oraz Emilia Dziubak (nagroda w wysokości 20 tys. zł za ilustracje) za książkę „Proszę mnie przytulić” (wyd. Agencja Edytorska Ezop).

W kategorii „Edycja warszawska” wyróżniony medalem i nagrodą pieniężną w wysokości 20 tys. zł została Joanna Rolińska za książkę „Rozmowy o dzieciństwie” (wyd. Burda Książki – dawne G+J Książki).

W kategorii „Warszawski Twórca” medalem i nagrodą pieniężną w wysokości 100 tys. zł uhonorowany został Wiesław Myśliwski.

Laureatom gratulujemy!

Źródło: www.kulturalna.warszawa.pl, foto: R. Motyl

Opublikowano