Nowy szlak historyczno-przyrodniczy w okolicy Brwinowa

Nowy szlak historyczno-przyrodniczy powstanie w okolicy Brwinowa.


Przeprowadzi on turystów przez Pola Parzniewskie. Powstanie tu ścieżka rowerowa i szlak do nordic-walkingu, które będą oświetlone. Na niespełna dwukilometrowej trasie będzie można poznać historię bitwy pod Brwinowem, którą Polacy stoczyli w tym miejscu we wrześniu 1939 roku. Oprócz historii szlak będzie także podkreślał walory przyrodnicze doliny Zimnej Wody – leżącego tuż obok obszaru chronionego krajobrazu.

24 kwietnia 2014 r. burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński oraz wicemarszałek województwa mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski podpisali umowę na realizację projektu pn. „Pola Parzniewskie – szlak historyczno-przyrodniczy”. Jego wartość całkowita sięga 1,8 mln zł, a wkład własny gminy Brwinów to blisko 1,3 mln zł. Kwota uzyskanej dotacji wynosi 499 440,37 zł.

 

Opublikowano