Ogród Jana Pawła II

Wyznaczenie 10 tys. punktów geodezyjnych, aby przenieść grafikę z kartki na grunt, powierzchnia 3 ha, 8 km alejek, ponad 12 tys. krzewów… To wszystko jest niezbędne do stworzenia niezwykłego Obrazu.

W Inwałdzie – małej miejscowości koło Wadowic – powstaje miejsce poświęcone Wybitnemu Polakowi, a przede wszystkim Niezwykłemu Człowiekowi. Ogród Jana Pawła II to teren, na którym dzięki przyrodzie można znowu „spotkać się” z Papieżem Polakiem. Tym bardziej niezwykłe jest to, że kochający wędrówki Karol Wojtyła, nieraz przemierzał urokliwe tereny Inwałdu i podziwiał piękno tego rejonu.

To w Beskidach zaczęła się miłość Karola Wojtyły do gór. Dlatego też zapraszamy do miejsca znajdującego się na pograniczu Beskidu Małego i Pogórza Śląskiego – mówi Andrzej Kowalczyk, Prezes Zarządu AS INVEST, głównego wykonawcy projektu.
Powstaniu Ogrodu przyświecała także idea pomocy potrzebującym. Część zysku ze sprzedaży biletów będzie przekazywana dla Podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach. Dzięki tego typu działaniom każdy zwiedzający może mieć swój wkład w pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, a tym samym kontynuować dzieło Jana Pawła II.

Ogród został podzielony na trzy części. Pierwsza to Bazylika Ofiarowania NMP w Wadowicach, druga to postać Jana Pawła II, trzecia Bazylika św. Piotra w Watykanie.
Każdy z elementów obrazu można zwiedzać przechadzając się specjalnie utworzonymi ścieżkami. W Ogrodzie nie zabraknie również ławek, na których można odpocząć, relaksując się w otoczeniu pięknej przyrody. Takie obcowanie z przyrodą pozwoli na chwilę refleksji, spokoju i zadumy. Całość najlepiej oglądać ze wzgórza widokowego znajdującego się tuż obok.
Każda z części Ogrodu wiąże się z innym elementem życia Jana Pawła II. Część pierwsza – Bazylika w Wadowicach – została poświęcona pielgrzymkom Papieża do Polski. W tej części turyści będą mogli szczegółowo poznać wszystkie wizyty Ojca Świętego w Jego ojczystym kraju. Część druga, znajdująca się w centrum, przedstawia postać Jana Pawła II. Zostaną tu przedstawione czasy dzieciństwa i młodości Karola Wojtyły, jego dojrzewanie duchowe i droga kapłaństwa. Część trzecia, czyli Bazylika w Rzymie, to okres życia Jana Pawła II już po wybraniu go na Papieża. Ta część zwracać będzie uwagę na papieskie pielgrzymki po świecie i całą jego wieloletnią posługę na Tronie Piotrowym.

Aby ukazać pełniejszy obraz życia Jana Pawła II organizujemy stałą wystawę z fotografiami przedstawiającymi życie Papieża Polaka. W tym celu współpracujemy z Archiwum Kurii Metropolitalnej, z panem Tadeuszem Warczakiem, fotografem Kurii i księdzem Pawłem Dankiem, wielokrotnie zaangażowanym w organizację wystaw fotografii związanych z Papieżem Polakiem. Aby pokazać Jana Pawła II jako osobę niezwykle ciepłą i zdystansowaną do siebie i pełnionej funkcji zapraszamy do zapoznania się z „Kwiatkami Jana Pawła II” Janusza Poniewierskiego. Umieszczenie fragmentów książki pozwoli spojrzeć na Papieża jak na Człowieka z krwi i kości, który swą niezwykłość zyskuje dzięki otwartości na Boga, bliźniego i samego siebie.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą odwiedzić miejsce związane z życiem Jana Pawła II, do teatru zmieniających się pór roku, gdzie roślinność tworzy żywy Obraz przedstawiający postać Papieża Polaka, Bazylikę Ofiarowania NMP w Wadowicach i Bazyliki Św. Piotra w Watykanie.

Planowany termin otwarcia Ogrodu to przełom maja i czerwca 2014 roku.

Ogród-Jana-Pawła-II-Lotnicze_25-04-2014_2

Opublikowano