Usuwanie azbestu w Legionowie

W Legionowie rozpoczyna się kolejny etap programu usuwania azbestu.

Materiał ten może powodować tzw. pylicę azbestową, zwiększa też ryzyko raka. Wyrobów azbestowych nie wolno stosować w Polsce od 1997. roku, jednak wcześniej były one często używanym materiałem. Azbest zawierają przede wszystkim eternitowe płyty, często montowane na dachach. Za demontaż, wywiezienie i utylizację elementów azbestowych zapłaci miasto. Każdy mieszkaniec gminy, który ma w swoim domu elementy azbestowe, może zgłosić się do Referatu Ochrony Środowiska urzędu miejskiego, gdzie urzędnicy pomogą wypełnić odpowiedni wniosek. Jeśli ktoś chce się pozbyć azbestu ze swojego domu, powinien się spieszyć – budżet programu jest ograniczony, więc obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Opublikowano