Spotkania z burmistrzem Ząbek

ząbki herb
ząbki herb

„Decydujmy razem“ to projekt realizowany przez Ząbki. Zakłada on ścisłą współpracę pomiędzy władzami miasta a jego mieszkańcami. W ramach projektu, w najbliższym czasie odbędą się dwa spotkania  z burmistrzem Ząbek. Ich uczestnicy będą dyskutować między innymi na temat planowanych inwestycji oraz bezpieczeństwa.

Program:
1. Partycypacja i partnerstwo jako wyzwanie nowego okresu programowania EU w Mieście Ząbki.
2. Informacja o inwestycjach zrealizowanych i planowanych przez Miasto Ząbki. 
3. Informacja o inwestycjach drogowych w okolicach Ząbek oraz o komunikacji zbiorowej,
4. Przerwa na poczęstunek.
5. Informacja o bezpieczeństwie w mieście Ząbki.
6. Podsumowanie i wnioski Mieszkańców.

Terminy spotkań:

 09.05.2014r., godz. 18.00

Miejsce : Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ząbkach, ul. Harcerska 9

 12.05.2014., godz. 18.00
Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkach, ul. Batorego 37

Opublikowano