Archiwum Akt Nowych wzbogacone o kolejne dokumenty

W poniedziałek 12.05 do Archiwum Akt Nowych w Warszawie zostały przekazane nowe dokumenty.

Znalazły się wśród nich archiwa rodzinne Jacka Kuronia i Ewy Tomaszewskiej, akta Aliny Cybuli oraz dokumenty Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy sądzie najwyższym. Teraz materiały muszą zostać opracowane i jeszcze w tym roku powinny zostać upublicznione. Ważne jest to, że zostaną one również zdigitalizowane i będzie można je przeglądać w internecie.

Archiwum rodzinne Jacka Kuronia.

Zawiera ono 1500 zdjęć, a także dokumenty dotyczące rodziny Kuroniów oraz Modelskich. Ważną częścią zbiorów jest korespondencja Jacka Kuronia i jego brata Andrzeja. Ukazuje ona formy represji stosowane przez aparat władzy wobec działaczy opozycyjnych.

Archiwum Ewy Tomaszewskiej.

Składa się z dokumentów z okresu internowania w Gołdapi w czasie stanu wojennego. Są też dokumenty działalności w NSZZ „Solidarność” i Ruchu Społecznym AWS, z okresu zasiadania w Sejmie III Kadencji (1997-2001), Senacie RP (2005-2007) oraz w Parlamencie Europejskim (2007-2009). W archiwum znajdują się ponadto dokumenty i publikacje z pracy Ewy Tomaszewskiej w ZUS, Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, w Związku Kobiet Katolickich. Uzupełnienie zespołu stanowią druki ulotne – materiały z kampanii wyborczych oraz publikacje okolicznościowe, związane z pracą zawodową.

Akta Aliny Cybuli

Ten zbiór zawiera dokumenty z okresu między 1976 a 2001 rokiem. Są w nim zarówno dokumenty osobiste jak i dotyczące pracy zawodowej. W zbiorze znajdują się materiały Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Warszawskich Zakładach Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych. Zawiera on także bardzo osobiste rzeczy, między innymi koszula, na której odręcznie wyszyto napis „Solidarność 8 V Kamczatka 22 Gołdap Interna” oraz Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu wraz z podpisami osób internowanymi w Darłówku, w tym Tadeusza Mazowieckiego i Bronisława Geremka.

Wszystkie dokumenty ukazują skalę solidarności społecznej w okresie stanu wojennego i drugiej połowy lat 80.

Opublikowano