Legionowo gotowe do walki z wielką wodą

W ciągu najbliższych dni województwie mazowieckim wystąpią opady, które mogą osiągnąć do 40 mm/m2 w ciągu doby – tak głoszą najnowsze komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Spodziewane opady nie powinny wprawdzie spowodować zagrożenia na głównych rzekach naszego województwa (tj. na Wiśle, Narwi i Bugu), ale mogą wywołać liczne lokalne podtopienia oraz przepełnienie wodą zagłębień bezodpływowych, melioracji szczegółowej i podstawowej oraz lokalnych rzek. W chwili obecnej na terenie powiatu legionowskiego nie ma zagrożenia. Starosta Legionowski jako szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, biorąc pod uwagę prognozy pogody dla Mazowsza, zlecił gminnym centrom kryzysowym dokonanie przeglądu sił i środków, którymi dysponują. Do gmin wystosował zalecenia następujących przygotowań:
1. wykonania w porozumieniu z gminnymi służbami komunalnymi przeglądu kanalizacji burzowej i udrożnienia przewężeń w lokalnych ciekach wodnych,
2. wykonania, we współpracy z zarządcami dróg, przeglądu drożności rowów i przepustów oraz w razie konieczności, ustanowienia objazdów na drogach,
3. wykonania przeglądu oczyszczalni ścieków oraz wysypisk śmieci w zakresie zagrożenia nadmiarem wód powierzchniowych,
4. sprawdzenia dostępności sił i środków w powiatowych magazynach przeciwpowodziowych typu worki, piach itp. Ponadto starosta zobowiązał gminne służby kryzysowe do prowadzenia stałego monitoringu stanu wód w Wiśle, Bugu i Narwi oraz stanu wałów.
Przeglądu sił i środków na polecenie starosty dokonała też powiatowa straż pożarna, która, zgodnie z meldunkiem, dysponuje siłami 45 strażaków i 313 druhów ochotniczych straży pożarnych, a w magazynach ma przygotowany zapas 10 ton piasku, 5500 szt. worków i 100 m2 geowłókniny. Ponadto strażacy dysponują 13 łodziami do działań ewakuacyjnych oraz 40 pojazdami, w tym 28 pojazdami ratowniczo-gaśniczymi i 12 pojazdami specjalnymi.
Dodatkowo Starosta Legionowski utrzymuje w gotowości ekipę na wypadek zalania drogi. Wszelkie przypadki tego typu na drogach powiatowych można zgłaszać do straży miejskich, gminnych lub policji, które przekażą zgłoszenie specjalistycznej ekipie.
W powiecie legionowskim nie ma obecnie zagrożenia powodzią. Zdecydowanie gorzej jest na południu kraju, dokąd powiat skierował wsparcie. Jeden samochód Centralnego Obwodu Operacyjnego Kompanii Powodziowej „Zalew” (samochód z napędem terenowym marki Star GBA 2,5/16 z autopompą) został oddelegowany do Tychów, by wspomóc tamtejsze jednostki. W działaniach służb ratowniczych z południa uczestniczy 4 funkcjonariuszy Powiatowej Straży Pożarnej z Legionowa.

Opublikowano