Pieniądze na remont zabytków rozdzielone

Miejscy radni zdecydowali o dofinansowaniu remontów 37 warszawskich zabytków.

Łącznie z budżetu miasta na ten cel przeznaczonych zostanie prawie 7 milionów złotych. Najwięcej otrzyma akademicki kościół św. Anny – prawie pół miliona. Na remonty innych budynków należących do instytucji kościelnych radni przeznaczyli jeszcze półtora miliona. Pozostała część funduszy pójdzie na remonty kilkudziesięciu kamienic a także np. zabytkowej kaplicy nagrobnej rodziny Hermana Junga na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim. Pewną część pieniędzy dostanie też Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przy Barskiej. Część prac remontowych już trwa, pozostałe w większości rozpoczną się jeszcze przed wakacjami.

Opublikowano