Biegi Przełajowe w Starych Babicach

30 maja odbędą się XVI Otwarte Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Warszawskiego Zachodniego i Wójta Gminy Stare Babice. Impreza jest przeznaczona dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych a jej celem jest propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

Zgłoszenia należy kierować drogą elektroniczną: rkarpinski@pwz.pl. Ostateczny termin to 28 maja godzina 12:00. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko ucznia oraz datę urodzenia.

W dniu zawodów nauczyciel/opiekun posiadać powinien zgłoszenie grupowe zawierające imię i nazwisko, datę urodzenia. Druki te powinny być poświadczone przez dyrektora szkoły i lekarza lub pielęgniarkę. Na zgłoszeniu standardowym musi być NR POLISY UBEZPIECZENIOWEJ SZKOŁY. Wymagane też są zgody od rodziców.

Zgłoszenia indywidualne na podstawie dowodu tożsamości (w przypadku uczniów legitymacja szkolna) i zgody lekarskiej lub rodziców będą przyjmowane przez organizatorów także w dniu zawodów do godziny 9.15.

Zamknięcie listy startowej nastąpi o godz. 9.45

Organizatorzy przewidzieli nagrody dla najlepszych uczestników. Medale dla miejsc 1-3 oraz dyplomy dla zawodników zajmujących miejsca 1-6 w każdym biegu.

/GOSiR Stare Babice/

 

 

Opublikowano