Nie żyje gen. Wojciech Jaruzelski

Dzisiaj po południu po długiej chorobie zmarł generał Wojciech Jaruzelski, autor stanu wojennego. Miał 90 lat.

Generał zmarł w szpitalu w Warszawie, gdzie przebywał z przerwami od kilku miesięcy.

 W 2011 r. zdiagnozowano u niego chłoniaka, miał też powikłania po chemioterapii. Podczas ostatniego pobytu w WIM usunięto mu port naczyniowy do podawania leków w chemioterapii. Wcześniej był na rehabilitacji w Busku-Zdroju po poprzednim czteromiesięcznym pobycie w wojskowym instytucie. Przebywał tam z powodu znacznego osłabienia wynikającego z nasilenia niewydolności krążenia. Również w 2013 r. generał był hospitalizowany kilkakrotnie.

Gen. Wojciech Jaruzelski był przywódcą PRL i PZPR w latach 80. ubiegłego wieku, przewodniczący Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego podczas stanu wojennego, prezydent w latach 1989-90.

Na postać Jaruzelskiego największy cień rzuca decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego. Do końca życia generał jej bronił. Argumentował, że ocaliła ona Polskę przed „wielowymiarową katastrofą”.

Pod koniec lat 80. był jednym z architektów Okrągłego Stołu, pierwszym prezydentem po ’89 oraz inicjatorem powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego.

 

Opublikowano