XV edycja konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”

Do 30 czerwca 2014 można zgłaszać kandydatów do udziału w konkursie „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”.  W tym roku przypada XV edycja tegoż konkursu. Podmiotami, które są uprawnione do zgłaszania uczestników są: stowarzyszenia, fundacje oraz lokalne organizacje społeczno-kulturalne na terenie woj. Mazowieckiego, Samorządy Gmin, Miast i Powiatów, Komisje Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Kogo można zgłaszać do konkursu? Osoby, które na swoim koncie mają szczególne zasługi w ramach promocji województwa, upowszechniania kultury, osiągnięcia w zakresie szeroko pojętej twórczości artystycznej. Organizatorom zależy na tym aby uhonorować i wyróżnić jednostki nietuzinkowe, zaangażowane społecznie, ludzi wybitnych i utalentowanych. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne. Spośród wszystkich uczestników, Kapituła powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego, wyłoni 10 laureatów. Zwycięzcy uhonorowani zostaną statuetkami oraz nagrodami w wysokości 10 tys. zł .

Opublikowano