Dyżur ekspertów ds. rozwiązywania sporów konsumenckich

 Chcesz uzyskać informację jak polubownie rozwiązać spór konsumencki? Jak skorzystać z mediacji i arbitrażu? Potrzebujesz fachowej pomocy eksperta? Już jutro będziesz miał możliwość uzyskania profesjonalnej porady. 28 maja w Centrum Konferencyjnym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie odbędzie się dyżur ekspertów.  Na spotkanie należy zabrać ze sobą odpowiednie dokumenty, które pomogą w rozwiązaniu problemu, tj. pisma reklamacyjne, opinie rzeczoznawców. Porad będą  udzielać m.in. Europejskie Centrum Konsumenckie Polska, Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego. Aby skorzystać z konsultacji należy przyjść w godz. od 10.00 do 13.00.

Opublikowano