Open stage – Warszawska PlatformaTańca

Open stage  – wydarzenie poprzedzone warsztatami o tematyce Taniec współczesny przez zadania.

Warsztaty Warszawskiej Platformy Tańca (WPT) to cykliczne zajęcia z różnych technik tańca prowadzone przez warszawskich tancerzy, pedagogów tańca i choreografów wybranych przez Radę Programową.
10 czerwca wystąpią artyści, którzy zgłosili się do programu. Będą oni prezentować swoje prace w wybranej przez siebie formie (zgodnie z regulaminem – open stage).
Warszawska Platforma Tańca to projekt skoncentrowany na prezentacji i promocji warszawskich artystów związanych z tańcem, profesjonalnych i rozpoznawalnych już  twórców z dorobkiem oraz młodych tancerzy i choreografów, projekt uwzględniający różne style, nurty i zjawiska w tańcu. Celem WPT jest także stworzenie ciekawej oferty pozwalającej na regularne uczestnictwo publiczności w bezpłatnych wydarzeniach tanecznych w stolicy.
Istotnym aspektem jest zaangażowanie w realizację WPT instytucji kulturalnych, których główna działalność nie jest skupiona na tańcu, ale które współpracowały wcześniej przy konkretnych wydarzeniach tanecznych i są otwarte na długofalową, regularną kooperację: CSW Zamek Ujazdowski – Laboratorium, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki oraz Teatr Stara Prochownia. Udział w jednej inicjatywie pozwoli budować sieć współpracy między tymi instytucjami oraz rozwijać dotychczasową współpracę między nimi i organizatorami.
Specyfiką projektu jest wspólna realizacja programu przez 3 niezależne podmioty, posiadające doświadczenie i właściwe zaplecze, co zapewnieni odpowiednie standardy organizacyjne i merytoryczne oraz wzmocni aspekt środowiskowej współpracy na rzecz rozwoju tańca w Warszawie. Projekt zyskał aprobatę Komisji Dialogu Społecznego ds. Tańca reprezentującej warszawskie środowisko taneczne. Mamy nadzieję, że pomysł prowadzenia Platformy przez trzy organizacje przyczyni się do jej rozwoju i po trzech latach znajdą się nowe grupy, chętne do realizacji kolejnych edycji. Powinno to służyć różnorodności prezentacji i wsparciu warszawskiego środowiska tanecznego, pozbawionego własnej sceny. Scena dla tańca w Warszawie powinna pozostać naszym nadrzędnym celem, urzeczywistnionym w najbliższej przyszłości między innymi dzięki temu projektowi.

źródło: www.mckis.waw.pl

Opublikowano