Asystent nauczyciela

Asystent nauczyciela od września będzie mógł pomagać w podstawówkach nauczycielom klas I-III i pracować na świetlicy.

Jednak w części samorządów na zatrudnienie asystentów, na co pozwalają wchodzące dziś w życie zmiany w przepisach, po prostu nie ma pieniędzy. Zmiana ustawy o systemie oświaty była dość nagła i samorządy nie zaplanowały w swoich budżetach wydatków na zatrudnienie asystentów. W tym roku zapewne wiele takich osób nie zacznie pracować.

Opublikowano