Bank w sądzie

2200 osób będzie walczyć z bankiem Millenium.

Pozew zbiorowy trafił właśnie do sądu. Chodzi o niedozwoloną klauzulę, jaką bank zawarł w umowach kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wpisał sposób przeliczania kredytów na złotówki, jaki bank zawarł w umowach, na listę klauzul niedozwolonych w 2010. roku. Bank wciąż twierdzi, że zapisy umów są dla stron wiążące i odrzuca reklamacje klientów mimo prawomocnego orzeczenia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Opublikowano