Bezpłatny Internet i komputery dla mieszkańców Wołomina

Dwieście rodzin w trudnej sytuacji materialnej mieszkających na terenie gminy Wołomin otrzyma bezpłatny dostęp do internetu. A żeby osoby te mogły korzystać z niego w pełni otrzymają również komputery. Mieszkańcy wyłonieni zostali spośród wszystkich chętnych, którzy wzięli udział w projekcie „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”. Projekt będzie realizować Asseco Poland – największa polska firma informatyczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Rodziny które zestawy otrzymają przejdą 30 godzinne szkolenie informatyczne. Koszt projektu to 2 miliony 300 tysięcy złotych, z czego 85% zostanie pokryte ze środków Unii Europejskiej a 15% z budżetu państwa. Warto dodać że za ten projekt gmina Wołomin otrzymała tytuł Mazowieckiej Gminy Roku 2013.

Opublikowano