Wystawa Kwadratarnia

Aleksander Józef Olszewski urodził się 27.02.1944 roku w Radomiu. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi.

Dyplom uzyskał w 1974 roku: z malarstwa u prof. Lecha Kunki i z projektowania u prof. Aleksandry Pukaczewskiej. Od 1975 roku pracuje na Politechnice Radomskiej im. K. Pułaskiego (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu); od 2001 r. jest profesorem zwyczajnym. W 2008 r. zostaje dziekanem Wydziału Sztuki, na którym organizuje i prowadzi Katedrę Mediów Cyfrowych i Fotografii. Jest uczestnikiem wielu sympozjów artystycznych i naukowych w kraju i za granicą, inicjatorem współpracy międzynarodowej z uczelniami Litwy, Słowacji, Czech, Niemiec, Francji, Belgii. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Ruchu Artystycznego „Świat” w Warszawie, współorganizatorem Grupy M5 w Radomiu, organizatorem Akademickiej Galerii Sztuki „Rogatka”, założycielem i redaktorem Rocznika Wydziału Sztuki „Arteria”.
Uprawia malarstwo, grafikę użytkową, grafikę cyfrową, wzornictwo przemysłowe. Swoją działalność artystyczną prezentował na ponad 30 wystawach indywidualnych i ponad 250 wystawach zbiorowych w kraju i poza jego granicami.
Prace w zbiorach: Muzeum Sztuki w Radomiu, BWA w Słupsku, Urzędu Miasta Sosnowiec, Biblioteki Miejskiej w Radomiu, Muzeum Historycznego w Magdeburgu (Niemcy), Urzędu Miasta Wittingen (Niemcy), Muzeum Kresów w Lubaczowie, Galerii Sztuki w Spiskiej Nowej Wsi (Słowacja), Muzeum Miasta Gelnicy (Słowacja), Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Majdanek w Lublinie, Galerii Kunen (Niemcy), Galerii Sztuki w Płocku, Galerii Sztuki w Przemyślu, Galerii BWA w Sandomierzu, Galerii MCSZW Elektrownia w Radomiu, Muzeum Archidiecezji w Krakowie, Muzeum  MTG w Krakowie, Mondriaanhuis Museum Voor Constructive en Concrete Kunst (Holandia), Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wernisaż wystawy odbędzie się 9 lipca, wystawa potrwa do 1 sierpnia.

Galeria TEST, ul. Marszałkowska 34/50 w Warszawie

źródło: www.mik.waw.pl

Opublikowano