Działki przy ul. Bratniej

Gmina Brwinów wystawia na sprzedaż 33 działki przy ul. Bratniej w Brwinowie. Przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe oraz usługi. Ich łączna powierzchnia wynosi 4,178 ha.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 31 lipca 2014r. Gmina Brwinów wystawia na sprzedaż 27 działek o funkcji mieszkaniowo-usługowej oraz 6 działek przeznaczonych pod usługi publiczne oraz mieszkalnictwo jednorodzinne. Wszystkie działki, z wyjątkiem wielokątnej działki o nr. 126, mają kształt prostokąta. Dostęp do drogi publicznej ul. Bratniej przewidziany jest poprzez drogi wewnętrzne: ul. Brzoskwiniową, Agrestową, Aroniową, Czereśniową, Morelową, Dereniową, Pigwową i drogę lokalną ul. Gruszową. Obecnie drogi te nie są jeszcze urządzone, a teren działek rozpościerający się od strony ulicy Bratniej w kierunku torów PKP jest płaski, porośnięty trawami i pojedynczymi drzewami.

Mogłoby w tym miejscu powstać osiedle domów jednorodzinnych: mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostojące i bliźniacze to podstawowe przeznaczenie tego terenu. Dopuszczone są także usługi w zakresie kultury, oświaty, sportu, rekreacji, opieki zdrowotnej i społecznej itp. oraz inne – nieuciążliwe. Jedynie na działkach położonych tuż przy linii kolejowej mogą powstać składy, hurtownie, magazyny, zakłady drobnej wytwórczości itp.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do 25 lipca 2014 r.

Więcej informacji:

Referat Gospodarki Nieruchomościami – Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój 204.

Telefon: 22 738-26-13 lub 22 738-26-53, fax 22 729-65-64.

FB_Bratnia

Opublikowano