Turniej 6 piłkarskich w Nowej Wsi

26 lipca w Nowej Wsi koło Serocka odbędzie się turniej 6 piłkarskich. Organizatorem turnieju jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku.

Zgłaszane drużyny mogą liczyć maksymalnie 10 zawodników, którzy ukończyli 15 rok życia (wymagana zgoda rodzica lub opiekuna prawnego).

Zgłoszenia należy kierować do OSiR w Serocku na specjalnie do tego celu przygotowanym protokole zgłoszeniowym. Termin zgłoszeń upływa 24 lipca.

Organizatorzy proszą o zapoznanie się z Regulaminem imprezy.

/OSiR Serock/

Opublikowano